I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

(1). Truy cập vào website https://era.edu.vn/

(2). Click chuột vào “Đăng ký” (góc trên bên phải màn hình).

(3). Nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu -> Click “Đăng ký” để tiếp tục.

Lưu ý: Bạn cần chọn loại tài khoản (phụ huynh / giảng viên / cả hai) chính xác để nhận được những bài tập phù hợp.

(4). Nhập mã OTP ->  Click “Xác nhận” đê hoàn tất đăng ký tài khoản

Mã xác nhận OTP sẽ được gửi sms đến số điện thoại bạn đã đăng ký ở bước (3). Vui lòng nhập chính xác mã OTP trong thời gian quy định.

 

II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

(1). Click chuột vào “Đăng nhập” (góc trên bên phải màn hình)

(2). Nhập số điện thoại / mât khẩu -> Click “Đăng nhập”

 

III. MUA BÀI TẬP HOẶC TIN TỨC

(1). Click “Mua” tại một bài tập mà bạn muốn mua

Bạn có thể mua bài tập và tin tức ở trang chủ hoăc trang bài tập , trang tin tức

(2). Chọn loại hình thức thanh toán -> Click “Hoàn thành”

 

IV. LÀM BÀI TẬP

(1). Click chọn icon (bên phải tên user) -> Click chọn mục Quản lý bài tập

(2). Click “Làm bài” để tiến hành làm bài tập

(3). Đọc câu hỏi và click chọn câu trả lời đúng -> click “Tiếp tục” để đến câu hỏi tiếp theo hoặc click “Quay lại” để kiểm tra lại câu đã làm

 

(4). Click “Nộp bài” để hoàn tất việc làm bài

(5). Click “Xem điẻm” để xem số điểm đạt được và đáp án đúng cho từng câu hỏi trong bài tập đó.

 

V. TƯ VẤN RIÊNG

(1). Click vào mục Tư vấn trên menu chính

(2). Click vào biểu tượng Tư vấn riêng (góc dưới bên phải màn hình)

(3). Chọn chủ đề / đối tượng và nhập nội dung cần chúng tôi tư vấn -> Click “gửi” để hoàn tất việc gửi yêu cầu tư vấn

×