Khi tạo tài khoản, khách hàng sẽ được nhận OTP từ tin nhắn sms để hoàn tất quá trình đăng ký

Sau khi đăng ký, khách hàng sẽ phải thanh toán để được làm bài tập, tư vấn,

Khách hàng sẽ làm trực tiếp trên website hoặc download ứng dụng trên google play hoặc appstore để làm bài online

×