Chính sách đổi/ hoàn trả và sử dụng tài khoản trên ERA khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ của ERA được quy định như sau:

     1. Những trường hợp được xem xét đổi/ hoàn trả:

 • Nếu bạn không thể làm bài tập trong 3 lần liên tiếp chúng tôi sẽ hoàn lại 100% chi phí.

      2. Thủ tục hoàn trả:

 • Khách hàng gửi email đến “ires@ires.edu.vn” với nội dung bao gồm:
 • Yêu cầu đổi/hoàn trả cho bài tập: Tên bài tập + Mã bài tập
 • Đã thanh toán ngày dd/mm/yyyy
 • Hình thức thanh toán
 • Đính kèm email xác nhận “đăng ký gói thi thành công” từ ERA
 • Lý do yêu cầu hoàn trả

      ♦ ERA sẽ xem xét và phản hồi khách hàng bằng email trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoàn trả.

      3. Quy định và tiến hành hoàn trả:

 • Bạn phải thông báo đổi/ hủy cho chúng tôi ít nhất 12h trước ngày bắt đầu của tháng mới để được xem xét đổi/ hoàn trả
 • Phí hoàn trả: 30%
 • Thời gian hoàn trả: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận thông tin hoàn trả.

      4. Quy định về việc sử dụng tiền trong tài khoản khách hàng:

 • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản để thực hiện làm bài tập, hoặc sử dụng chức năng tư vấn
 • Một khi đã nạp tiền vào tài khoản thì bạn chỉ được phép dùng để sử dụng chức năng làm bài tập, tư vấn ngay trên ERA, không được thanh toán cho các dịch vụ ngoài ERA, cũng như không được phép rút ra hay chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: ires@ires.edu.vn hoặc số hotline: 1900.988.999 nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào cần được hỗ trợ liên quan đến chính sách đổi trả.

×