Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của ERA, tức là bạn phải tuân thủ chính sách về việc thanh toán như sau:

+ Bài tập: Đối với bài tập có phí, bạn phải thanh toán phí tài khoản hàng tháng để được làm bài tập. Riêng các bài tập miễn phí thì bạn được quyền làm không cần thanh toán phí duy trì.

+ Tư vấn: Các tư vấn có sẵn trên hệ thống, bạn có thể tham khảo hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp cần tư vấn riêng, bạn cũng phải thanh toán phí duy trì tài khoản hàng tháng.

+ Tin tức: Hiện tại tất cả tin tức đều miễn phí

+ Video: Tất cả đều miễn phí

Một khi đã thanh toán, tài khoản của bạn sẽ được bảo hành trên hệ thống, nếu có bất kỳ khó khăn hay phát sinh gì xin vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ xử lý.

×